wyszukanie zaawansowane

Aktualności

Jak Polacy radzą sobie z rakiem - finansowo

123rf
04.02.2014

8 milionów Polaków zwróciłoby się o pomoc do organizacji charytatywnych w przypadku zdiagnozowania u nich poważnej choroby.

Według badania przeprowadzonego przez Ipsos MORI na zlecenie grupy ubezpieczeniowej Genworth, co czwarty Polak byłby zmuszony  zwrócić się o pomoc finansową do organizacji charytatywnych i pozarządowych w celu pokrycia kosztów leczenia poważnej choroby np. nowotworu. Z taką sytuacją Polacy zetknęliby się wówczas, gdyby u nich samych lub osoby zarabiającej najwięcej w ich gospodarstwie domowym zdiagnozowano poważną i potencjalnie zagrażającą życiu chorobę. Do tej grupy zaliczają się m.in. udar mózgu, niewydolność nerek, choroba serca, stwardnienie rozsiane, transplantacja organu czy choroba nowotworowa. Wyniki opracowane zostały na podstawie badania Genworth Consumer Focus, zrealizowanego w dniach 27-30 września 2013 roku przez Ipsos MORI, na reprezentatywnej grupie 1012 Polaków w wieku 16-60 lat.


Respondenci pytani byli o sposób, w jaki pokryliby wydatki związane z leczeniem poważnej choroby, gdyby koszt terapii przekraczał 100 000 zł, a NFZ ich nie refundował (jak w przypadku niektórych nowoczesnych terapii onkologicznych). Oto odpowiedzi :
•    35% ankietowanych odpowiedziało, że byliby zmuszeni zwrócić się o pomoc finansową do organizacji charytatywnych lub pozarządowych (w przypadku kobiet wynik był ten wyższy i wynosił 40%);
•    29% musiałoby w takiej sytuacji pożyczyć pieniądze od rodziny lub przyjaciół (tu wynik był szczególne wysoki wśród osób młodych, w wieku 16-29 lat, wyniósł 39%);
•    28% respondentów, żeby pokryć koszty leczenia, byłoby zmuszonych sprzedać samochód, urządzenia elektroniczne lub inne posiadane przedmioty;
•    25% sięgnęłoby w takiej sytuacji po swoje oszczędności (zrobiłyby tak zwłaszcza osoby młode, w wieku 16-29 lat - odsetek wskazań w tej grupie wyniósł 34%, mężczyźni - 28% oraz osoby z Polski centralnej - 28%);


•    14% ankietowanych postarałoby się o pożyczę lub kredyt z instytucji finansowej i środki te przeznaczyło na leczenie (odpowiedź tą zaznaczyło 19% osób młodych, w wieku 16-29 lat);
•    13% zmuszonych byłoby sprzedać swoją nieruchomość, by sfinansować leczenie;
•    6% Polaków starałoby się o pożyczkę od swojego pracodawcy, a 2% wzięłoby tzw. „chwilówkę” (pożyczkę gotówkową);
•    14% respondentów, gdyby z powodu zdiagnozowanej choroby nie mogło już dalej pracować, nie poddałoby się leczeniu i zdało na świadczenia rządowe.

Najczęściej wskazywaną odpowiedzią i reakcją Polaków w sytuacji zachorowania na ciężką chorobę (np. nowotwór), której koszty leczenia przekraczają 100 tys. zł i nie są refundowane przez NFZ, jest poszukiwanie pomocy w instytucjach charytatywnych i pozarządowych (35%) a także wśród rodziny i przyjaciół (29%) – czyli pomocy z zewnątrz. W momencie zachorowania na chorobę potencjalnie zagrażającą życiu, Polacy gotowi są pozbyć się elementów własnego majątku, nieruchomości (13%), samochodu lub wartościowych przedmiotów (28%) i wydać na leczenie swoje prywatne oszczędności (25%) – czyli radzić sobie własnymi siłami i środkami. Część osób, by zgromadzić odpowiednią sumę, gotowa jest również zadłużyć się w instytucji finansowej (14%), u pracodawcy (6%) lub w firmie pożyczkowej oferującej tzw. „chwilówki” (2%), były to jednak najrzadziej wskazywane odpowiedzi.   

Walka z poważną chorobą, taką jak nowotwór, często wiąże się z nadzwyczajnym wysiłkiem finansowym gospodarstwa domowego. Jeśli osobą, u której zdiagnozowano chorobę, jest główny żywiciel rodziny, dużym wydatkom na leczenie towarzyszyć może utrata źródła dochodu rodziny. W tak trudnej sytuacji, jak pokazują wyniki badania, Polacy szukają pomocy na wszelkie możliwe sposoby. Niestety, niewielu spośród nich jest na wypadek ciężkiej choroby ubezpieczonych lub posiada innego typu polisę pomocną w sfinansowaniu kosztów leczenia lub zapewnieniu „normalnego” funkcjonowania gospodarstwu domowemu i rodzinie.

Tylko 26% respondentów posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek poważnego zachorowania, z której otrzymaliby świadczenia pieniężne, gdyby u nich samych lub osoby zarabiającej najwięcej w ich gospodarstwie domowym zdiagnozowana została poważna lub zagrażająca życiu choroba, taka jak np. nowotwór. Tylko 1 na 10 ankietowanych (11%) posiada jakąkolwiek polisę ubezpieczeniową, która pomogłaby danemu członkowi rodziny lub osobie zarabiającej najwięcej regulować zobowiązania finansowe (takie jak kredyt hipoteczny, pożyczka, karta kredytowa, debet) w przypadku niemożności pracy spowodowanej chorobą lub utratą zatrudnienia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia , rak, choroba wieńcowa serca oraz udar mózgu to trzy najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce. Jak wskazują statystyki opublikowane w 2011 r., codziennie u ponad 300 osób w Polsce diagnozowany jest rak. Z powodu nowotworu każdego dnia umiera w naszym kraju 220 osób. Z kolei z powodu choroby wieńcowej serca zmarło w Polsce 79,036 osób, co stanowi 26.93% łącznej liczby zgonów każdego roku. Według Światowej Organizacji Udaru Mózgu , jedna na sześć osób w trakcie swojego życia będzie miała udar. Jest on odpowiedzialny za większą liczbę zgonów rocznie niż choroby takie jak AIDS, gruźlica i malaria razem wzięte. Mimo że stale rośnie liczba osób, u których zdiagnozowano zagrażające życiu choroby, dzięki przełomowym terapiom i lepszej opiece pooperacyjnej, współczynnik przeżycia i liczba pacjentów żyjących z tymi chorobami także sukcesywnie rośnie. Barierą pozostają wysokie koszty leczenia.
 
 

REKOMENDACJA
2014-02-12 15:12:33
~Gran

www.bogaty-typy.pl/index.php Jestem już zdrowy bo wygrywam kasę grając pewne typy

Masz swoje poglądy? Tu jest miejsce, gdzie możesz je swobodnie wyrazić!
Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będziemy tolerować niecenzuralnych wypowiedzi i wulgaryzmów. Wymieniaj poglądy a nie obelgi. Zasady Opinii.