wyszukanie zaawansowane

Multimedia

Sonda

Wasza strefa Fit!

Dołącz do nas

Dodaj Galerię |Tekst

Sonda

Zobacz w innych serwisach:

Jak bardzo szkodzi bierne palenie?
Zdrowie & Fitness
Bierne palenie
Zdrowie & Fitness

Aktualności

Bierne palenie zabija co roku 2 tys. Polaków!

23.06.2010
W Polsce pali 29 proc. dorosłych, czyli ok. 9 mln osób; bierne palenie zabija co roku ok. 2 tys. osób - wynika ze sprawozdania z realizacji Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w 2009 r., które we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

"Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w 2009 r." jest koordynowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Do realizacji wyznaczono 10 zadań, za ich realizację były odpowiedzialne wyznaczone resorty lub jednostki współdziałające z instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Te zadania to m.in. zmiana klimatu społecznego wobec palenia tytoniu, zapobieganie paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież, wyeliminowanie ekspozycji na dym tytoniowy w miejscach pracy, kontrolowanie przestrzegania zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad wyrobami tytoniowymi.

W 2009 r. na realizację Programu wydano ponad 1 mln zł. Z tych środków sfinansowano przede wszystkim programy edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół, kampanie społeczne; wydano także materiały oświatowo-zdrowotne i pomoce dydaktyczne stanowiące podstawę do przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych przez jednostki PIS, ministerstwa, zakłady opieki zdrowotnej, przedszkola, szkoły, uczelnie, zakłady pracy, media, organizacje pozarządowe oraz inne jednostki zajmujące się ochroną i promocją zdrowia.

Jak wynika ze sprawozdania, w ubiegłym roku prowadzono także działania na rzecz ograniczenia palenia w lokalach gastronomicznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego w szkołach i placówkach wychowawczych, uczelniach, zakładach opieki zdrowotnej, jednostkach wojskowych, w policji i placówkach innych służb mundurowych.

Kontynuowano też działania dotyczące walki z nałogiem poprzez fachowe poradnictwo i pomoc medyczną świadczoną przez podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz Centrum Onkologii w Warszawie. Potencjalnie ograniczeniu palenia służyły też podwyżki cen na wyroby tytoniowe. 15 listopada 2010 r. wchodzi w życie większość przepisów zakazujących palenia tytoniu w miejscach publicznych, zakładach pracy, zakładach ochrony zdrowia, szkołach uczelniach itp.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z powodu palenia tytoniu na świecie co roku umiera ponad 5 mln ludzi. Jeśli ta tendencja utrzyma się, w roku 2030 liczba ta może osiągnąć 8 mln rocznie. Dane z 2000 r. wskazują, że w Polsce palenie tytoniu było przyczyną ok. 69 tys. zgonów, z czego ok. 43 tys. stanowiły zgony przedwczesne (w wieku 35-69 lat). Szacuje się, że w Polsce pali obecnie 29 proc. dorosłej populacji, co stanowi około 9 mln osób. Wyniki przeprowadzonych w 2007 r. ogólnopolskich badań pokazują, że odsetek codziennie palących mężczyzn wynosił 34 proc., zaś kobiet - 23 proc.

Badania Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) z 2006 r. wykazują, że odsetek młodzieży 15-letniej, która podjęła próbę palenia tytoniu i pali codziennie, wynosi 12,4 proc., w tym blisko 15 proc. chłopców i ponad 10 proc. dziewcząt. Jest to niewielki spadek w stosunku do badań prowadzonych w latach 1998 i 2002.

Bierne wdychanie dymu tytoniowego zabija co roku w Polsce ok. 2 tys. osób. W miejscach pracy na wdychanie dymu tytoniowego narażonych jest 19 proc. niepalących Polaków (24 proc. mężczyzn i 14 proc. kobiet), w domu zaś 25 proc. (odpowiednio 29 proc. i 20 proc. niepalących kobiet i mężczyzn). Skala biernego narażenia dzieci na dym tytoniowy w Polsce jest ciągle ogromna - codziennie około 4 mln z nich wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych. U dzieci do 4 roku życia wymuszona inhalacja dymu tytoniowego jest główną przyczyną utraty zdrowia.(PAP)

fot. iStockphoto/Thinkstock

Czy to zniechęci palaczy? Szokujące zdjęcia!

PAP akw/ abr/ gma/ yy/

REKOMENDACJA
2010-07-17 11:21:44
~lolipop

witam co powiedziec na to jezeli matka,babcia pali przy swoich dzieciach i wnukach w moim rodzinnym domu to normalne!!!!!.:(:(

2010-07-12 21:07:33
~ciekawy

A ja się pytam ile ludzi zabija bierne rządzenie władzy po 1989 roku.?

2010-06-26 08:23:27
~joo

To jest w ogóle jakiś suchar, jak ja zbyt głośno słucham muzyki, to zaraz ktoś się przypieprzy, że mu to PRZESZKADZA, a jeżeli mi przeszkadza dym tytoniowy, to DLACZEGO MUSZĘ to g.wno wdychać????

2010-06-26 00:15:01
~Krystian

Wtydzcie się palacze, a zarazem egoiści!

2010-06-26 00:13:12
~BTS

To czemu nadal jest legalne?

Masz swoje poglądy? Tu jest miejsce, gdzie możesz je swobodnie wyrazić!
Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będziemy tolerować niecenzuralnych wypowiedzi i wulgaryzmów. Wymieniaj poglądy a nie obelgi. Zasady Opinii.